Tuốc-Nơ-Vít

Chất liệu: Carbonsteel

Kích thước: 30 cm

Mã sản phẩm: 4549131032390

Sản phẩm được kiểm chứng và nhập khẩu trực tiếp từ DAISO Nhật Bản.