Thời trang

  • Găng tay lái xe

  • Dậy nịt nam

  • Miếng lót giầy

Miếng lót giầy

Giúp thay thế miếng lót giấy đã cũ hoặc dùng để mang giầy vừa vặn hơn nếu bị rộng.