Tinh dầu & mùi thơm

  • Tinh dầu hương lá chanh

  • Nến thơm hương Dâu

  • Nến Không Mùi

Nến Không Mùi

Giúp đốt tinh dầu thơm hiệu quả với thời lượng đốt lên đến 3 giờ.